"Polonika" to Stowarzyszenie którego celem jest promocja kultury polskiej w Europie.

Pamiętajmy, że po przyjeździe do kraju powinniśmy uregulować wszelkie kwestie formalne związane z naszym powrotem. Jest to niezbędne, jeżeli chcemy przygotować sobie grunt do życia w Polsce.

Przede wszystkim, należy upewnić się co do ważności naszych dokumentów, takich jak dowód osobistypaszport i prawo jazdy. Jeżeli posiadamy nadal „książeczkowy” dowód osobisty, powinniśmy jak najszybciej wymienić go na nowy, plastikowy. Posiadanie ważnego dowodu jest naszym obowiązkiem, poza tym jego brak uniemożliwia np. odebranie listu poleconego na poczcie czy załatwienie jakiejkolwiek sprawy w urzędzie. Mimo, iż do Polski można wjechać na podstawie paszportu, który stracił ważność, lepiej wymienić go na aktualny. Natomiast w sytuacji, gdy mamy ze sobą zagraniczne prawo jazdy, jego ważność będzie zależała od tego, w jakim kraju je wyrobiliśmy.

Jeżeli sprowadzamy do kraju samochód z zamiarem zarejestrowania go, powinniśmy pamiętać o dotrzymaniu stosownych terminów rejestracji przewidzianych przepisami. Istotne jest także terminowe dopełnienie obowiązku zameldowania się po powrocie do kraju. W niektórych przypadkach może też okazać się, że musimy wystąpić o numer PESEL (na przykład dla urodzonego za granicą dziecka czy współmałżonka – cudzoziemca) lub Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP. W przypadku, gdy mamy nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, powinniśmy pamiętać o konieczności zawiadomienia Wojskowej Komisji Uzupełnień o swoim powrocie do kraju.

W tym rozdziale nasze porady ujęte zostały w następujących artykułach, które odpowiadają na tematy:

       W jaki sposób poświadczać zagraniczne dokumenty urzędowe?