"Polonika" to Stowarzyszenie którego celem jest promocja kultury polskiej w Europie.